ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลงและเงื่อนไข") ซึ่งระบุถึงข้อตกลงระหว่างแอปพลิเคชัน LongSii (ต่อไปนี้เรียกว่า "LongSii") และผู้ใช้บริการกับทาง LongSii (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") เกี่ยวกับบริการหรือคุณลักษณะใดๆของ LongSii

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไข

2. การตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

3. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

LongSii อาจแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขหรือเพิ่มเติม เมื่อทาง LongSii เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ให้ทราบล่วงหน้าผู้ใช้

4. บัญชี

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. เครดิตและการชำระเงิน

เครดิตนั้นจะใช้สำหรับช่างภาพโดยช่างภาพจะได้มาจากการชำระเงินเพื่อเติมเครดิตโดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ต่อ 1 (เช่น ชำระเงิน 100 บาท ช่างภาพจะได้ 100 เครดิต) และ เครดิตจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายการชำระเงิน”

7. อัตราค่าธรรมเนียม

8. ข้อตกลงและข้อจำกัด

8.1 ช่างภาพ

8.2 ลูกค้า

9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้