นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชัน Long Sii

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของแอปพลิเคชัน Long Sii (ต่อไปนี้เรียกว่า "LongSii") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล") มีผลใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลบน แอปพลิเคชันและบริการของ LongSii ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก ที่เป็นช่างภาพ
2. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก ที่เป็นลูกค้าของช่างภาพ
โดยนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง 2 ส่วนจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกที่เป็นช่างภาพ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล

LongSii จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ ยืนยันและอ้างอิงตัวตนของท่าน, นำเสนอและบริการให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของลูกค้าของช่างภาพเป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

LongSii เปิดให้บริการโดยคิดค่าเนียมในการรับงานในแต่ละครั้งซึ่งค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ตามที่เห็นสมควรของทาง LongSii โดยข้อมูลของสมาชิกของท่านจะถูกเปิดเผยบางส่วนกับลูกค้าของท่านเผื่อใช้ในการติดต่อ เท่าที่ทาง LongSii เห็นสมควร และจะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

LongSii จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิก ที่เป็นลูกค้าของช่างภาพ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล

LongSii จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ ยืนยันและอ้างอิงตัวตนของท่าน, นำเสนอและบริการให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่านเป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก

LongSii เปิดให้บริการฟรีกับลูกค้าของช่างภาพ โดยข้อมูลของท่านบางส่วนจะถูกเปิดเผยกับทางช่างภาพบางส่วนเท่าที่ LongSii เห็นสมควรเพื่อใช้สำหรับในการติดต่อและจะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

LongSii จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้