นโยบายการชำระเงิน

แอปพลิเคชัน Long Sii (ต่อไปนี้เรียกว่า "LongSii") ขอแจ้งนโยบายการชำระเงิน เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ LongSii โดยการชำระเงินจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนสำหรับช่างภาพและสำหรับลูกค้าของช่างภาพ โดยนโยบายจะมีดังนี้

นโยบายการชำระเงิน (ช่างภาพ)

นโยบายการชำระเงิน (ลูกค้า)